Cherie and Ronne

Cherie and Ronneצילום : טל שוחט

Cherie & Ronne הם רן שם טוב ושירי הדר מלהקת איזבו בטריו חדש עם אמיר ברסלר.
רן שם טוב שהמציא במיוחד ויולה עליה הוא מנגן עם מבחר טריקים, שירי בבס על קלידים ואמיר על התופים.
אתר