Acid Moon And The Pregnant Sun

Acid Moon And The Pregnant Sunצילום :

אסיד מון והפרגננט סאן היא להקת רוק פסיכדלי, שמתכתבת עם המוזיקה של שנות השישים ותחילת שנות השבעים. אל במת האינדינגב הם יגיעו מחוזקים בכוחות נוספים, יהיו תשעה במספרם, ויצאו למסע פסיכדלי, דרך ההיפים של שנות השישים, גי'נג'ר בייקר של דרום אפריקה, היומיום המאתגר של שנות האלפיים ודרך הרגש והשחרור האישיים אל השיח והתקשורת ביניהם.
אתר